สมัครเรียน

ข้อมูลการสมัครเรียน

สมัครผ่านครูแนะแนว, Website, Social Media

1. เตรียมเอกสารการสมัครเรียน/หลักฐานการรับสมัคร

2. ยื่นเอกสารการสมัครเรียน กับวิทยากรแนะแนวประจำจังหวัดภูมิลำเนา

3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า

หลักสูตร Thai Caregiver 1 ปี จำนวน 5,000 บาท (วันสมัคร)

หลักสูตร Japanese Caregiver 1.0-1.6 ปี จำนวน 7,000 บาท (วันสมัคร)

หลักสูตร Thai Caregiver 6 เดือน จำนวน 5,000 บาท (วันสมัคร)

หลักสูตร JapaneseCaregiver 8 เดือน จำนวน 15,000 บาท (วันสมัคร)

4. ขอรับใบเสร็จรับเงิน

5. แจ้งยืนยันการสมัคร มาที่ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน โทร. 087-466-5459

สมัครทางไปรษณีย์

1. แจ้งความประสงค์การสมัครเรียนที่หมายเลข Hot line สายด่วน 087-655-5459 หรือ 080-494-4241 หรือ 02-338-1325-6 เพื่อขอรับใบสมัครทาง E-mail / Fax

2. เตรียมเอกสารการสมัครเรียน/หลักฐานการสมัคร

3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท ที่เคาเตอร์ธนาคารใดก็ได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบ่อ บัญชีกระแสรายวัน หมายเลข 190-6-00111-1

ชื่อบัญชี บจก.เบญจรักษ์รวมชัย

4. นำสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาทที่ธนาคารออกให้ ไปถ่ายเอกสาร และส่งทางไปรษณีย์มายังฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน พร้อมกับเอกสารตามข้อ. 2 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณสรินยา อุดมไพรพฤกษ์ (ฝ่ายทะเบียน) เลขที่ 150/103 หมู่ที่ 7 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

5. ส่งเป็นเอกสารลงทะเบียน

6. แจ้งยืนยันการสมัครและส่งเอกสารแล้ว มาที่ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน โทร. 087-466-5459

7. เมื่อฝ่ายทะเบียนได้รับเอกสาร จะแจ้งกลับยืนยันการสมัครให้ทราบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร

สมัครทาง Online QR code

สมัครผ่านทาง Website, Social Media

www.benjarak.com, Social media, page facebook = โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย, line = @benjarak

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

1. แจ้งความประสงค์การสมัครเรียน กับอาจารย์วิทยากรแนะแนว ประจำจังหวัดภูมิลำเนา หรือโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข สายด่วน 087-655-5459 หรือ 080-494-4241 หรือ 02-338-1325-6

2. เตรียมเอกสารการสมัครเรียน/หลักฐานการรับสมัคร

3. ยื่นเอกสารการสมัครเรียน ที่ฝ่ายทะเบียนธุรการของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 1039 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 รถเมล์ สาย 365 ปากน้ำ-บางประกง , รถไฟฟ้า BTS สถานี เคะสมุทรปราการ ,Taxi โทร.02-338-1325-6 E-mail : benjarakruamchai@hotmail.com

4. ชำระเงินลงทะเบียนแรกเข้า 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รอบปกติ)

ค่าเช่าหอพักฟรี 12 เดือน

ค่าน้ำ + ไฟฟ้า เหมาจ่าย 6,000 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมเข้าพิธีรับใบประกาศ 5,000 บาท (ชำระก่อนออกฝึกงาน)

กำหนดการรับสมัครประจำปี

เปิดรับสมัครปีละ 1 รุ่น : วันที่ 1 มิถุนายน - 31 มีนาคม ของทุกปี

เปิดเรียน : 1 เมษายน (ของทุกปี)

ภาคเรียนที่ 1 : เมษายน - ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน – มีนาคม


สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน