ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

1039 ม.5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

Phone: 02 338 1324-6
Email: benjarakruamchai@hotmail.com