ข่าวสาร

ความเป็นจริงของเด็กจบใหม่นักเรียนไทยวันนี้ 2564

ความเป็นจริงของเด็กจบใหม่นักเรียนไทยวันนี้ 2564

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อคนทำงานต้องตกงานเป็นจำนวนมาก โดย "เฉพาะเด็กจบใหม่" แทบไม่สามารถจะหางานทำได้ หมดปัญหาเรื่องเรียนจบมาแล้ว หางานยาก ไม่มีงานทำ ไม่มีทางไป ไม่มีเงินใช้หนี้กองทุน กยศ./ ชีวิตนี้หมดทางจะตั้งตัวได้

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ช่วยงานการแพทย์(วิชาชีพเฉพาะทาง)

เปิดสอน 3 หลักสูตรเฉพาะทาง (ที่มีงานรองรับแน่นอน เมื่อเรียนจบ)

1. Thai caregiver Program เรียน 1.0 ปี ทำงานในสถานพยาบาล และโรงพยาบาลในประเทศไทย / โดยสามารถเลือกเรียนควบ ป.ตรี ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้

2. Japanese caregiver Program เรียน 1.0-1.6 ปี สำหรับคนที่ต้องการไปทำงานในสถานพยาบาล และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ที่ประเทศญี่ปุ่น

3. Japanese Language Program เรียน 8 เดือน สำหรับผู้จบสายการแพทย์การพยาบาลมาแล้ว ที่ประสงค์สนใจจะเปลี่ยนงาน ย้ายไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ เช่น ผู้จบหลักสูตร NA / PN / RN / สาธารณสุข / กายภาพบำบัด / หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ

เปิดรับนักศึกษาใหม่ เปิดโอกาสการการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ!! การมีอนาคตใหม่ที่ใช้เวลาเรียนไม่นานแค่ 1.0-1.6 ปี เรียนจบ ตรงกับสายงานความต้องการของตลาดงาน มีงานรองรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

ตำแหน่งงานเมื่อเรียนจบ

- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์/พยาบาล

- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ(LAB)

- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ/ช่วยเหลือคนป่วยในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในแผนกรังสี/นักรังสีเทคนิค

- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในศูนย์ทันตกรรม

- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในแผนกนักกายภาพบำบัด

จำนวนรับ/ปีการศึกษา

- หลักสูตร Thai Caregiver จำนวนรับสมัคร 250 คน (เรียนจบ รายได้ 1x,xxx - 2x,xxx บาท/เดือน)

- หลักสูตร Japanese Caregiver จำนวนรับสมัคร 100 คน (เรียนจบ รายได้ 6x,xxx - 8x,xxx บาท/เดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบวุฒิ ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี/กศน.ม.6/กศน.ปวช. ถึง ปริญญาตรี(ทุกสาขา)

2. เพศ ชาย/หญิง

3. อายุ

- หลักสูตร Thai caregiver 1 ปี รับอายุ 17-35 ปี

- หลักสูตร Japanese caregiver 1 ปี รับอายุ 18-30 ปี

4. ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง (ไม่มีรอยสักออกนอกร่มผ้า)

5. สุขภาพจิตใจปกติ / ไม่มีจิตฟั่นเฟือน

6. สัญชาติไทย (ไม่มีประวัติอาชญากรรม ทั้งตามกฎหมายไทย/ญี่ปุ่น)

7. บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเข้าศึกษา (สูง 150 ซม.ขึ้นไป/ น.น. 45 กก.ขึ้นไป)

สามารถรูปแบบการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้)

1. แบบเรียน Onsite เต็มเวลา 100 %..............................................> เรียนที่โรงเรียนตลอดหลักสูตร

2. แบบเรียน Onsite เวลา 50 % +เรียน Online 50 %..................> เรียนที่บ้าน50%+เรียนโรงเรียน 50%

3. แบบเรียน Online เต็มเวลา 100 % ............................................> เรียนที่บ้าน 100%+

Hot News!!

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ได้เปิดรูปแบบการเรียน การสอนในรูปแบบใหม่ คือ หลักสูตรเรียนออนไลน์ (Benjarak E-Learning) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ที่มีปัจจัย ข้อจำกัด และความต้องการในรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย,นักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ,คนทำงานประจำ,หรือทำงานส่งตัวเองเรียน ทำให้ผู้สมัครไม่ต้องลาออกจากงานประจำ ก็สามารถมาเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่ช่วยงานการแพทย์ ของโรงเรียนควบคู่กันไปได้

ด้วยหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้ง 3 หลักสูตร คือ 1.Thai Caregiver Program 2. Japanese Caregiver Program 3. Japanese Language Program ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานธุรกิจสุขภาพ (ยิ่งมีโรคระบาดมาก ยิ่งต้องการบุคลากรทางการแพทย์มาก) เรียนจบแล้ว จึงมีโอกาสมีงานทำสูงกว่าสาขาวิชาชีพอื่นๆ มีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในเนื้อหาของทั้ง 3 หลักสูตร ทางโรงเรียนฯ ได้พิจารณาว่า ยังคงมีเนื้อหาการเรียนรู้ในบางส่วน ที่สามารถนำมาจัดรูปแบบการเรียนในแบบออนไลน์ได้

โดยทำการสอนแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bjr-elearning.com ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ในทั้ง 3 หลักสูตรตามอัธยาศัย ตามเวลาข้อจำกัดของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการทำงานประจำ หรือการเรียนอยู่ในระบบอื่นๆได้ โดยไม่ต้องทิ้ง หรือตัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งออกไป หรือไม่ต้องสูญเสียรายได้จากการทำงานประจำ จนกว่าจะเข้าถึงช่วงเวลาของการเรียนในภาคปฏิบัติซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานมากนัก จึงค่อยปรับเข้ามาสู่การเรียนแบบ Onsite ในโรงเรียนจริงๆ

โดยในระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัยทั้งหมดนี้ ยังได้ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนได้สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม จากช่วงเวลาทั้ง 4 ไตรมาสของปี (เลือกมาเรียนในภาคปฏิบัติแบบ Onsite) เพื่อตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในภาคปฏิบัติแบบ Onsite ได้ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

สนใจสมัคร/สอบถาม (เพิ่มเติม)

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

เลขที่ 1039 หมู่ที่ 5 ซอยเทศบาล 46 (ถนนท้ายบ้าน) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10280 หรือ

Line ID : @benjarakschool

- 080-494-4241

- 081-735-7141

- 086-320-1826

- 089-788-9023

- 02-338-1324-6

Facebook : โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย

Fanpage : โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย

website : www.benjarak.com

website : www.bjrtojapan.com

website : www.bjr-elearning.com