ข่าวสาร

Work in Hospitals in Thai or Japan

Work in Hospitals in Thai or Japan

เปิดโอกาสการการเริ่มต้นชีวิตใหม่!!! การมีอนาคตใหม่…เรียนไม่นานแค่ 1 ปี ตรงสายงานความต้องการของตลาดงาน มีงานรองรับในประเทศไทยและต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)...Work in Hospitals ตอบโจทย์วัยรุ่นไทยยุคสมัยใหม่...(ที่อยากย้ายหางานทำต่างประเทศ แบบเป็นไปได้)...สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ !!! เพราะอนาคต คือจุดเปลี่ยนของชีวิต ร่วมมาเป็นก้าวแรกกับสถาบัน Benjarak ของเรา สนใจอยากเปลี่ยนจากงานเดิมๆของตัวเอง ไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นาน 5 ปี

รับสมัคร 250 อัตรา >>> Thai Caregiver ทำงานในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน ในประเทศไทย (รายได้ 1x,xxx -2x,xxx บาท/เดือน)

รับสมัครผู้สนใจเรียน

เปิดสอน 3 หลักสูตร

1. Thai Caregiver 1 ปี ทำงานในสถานพยาบาลที่ไทย/เรียนควบ ป.ตรี🇹🇭 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้

2. Japanese Caregiver 1 ปี สำหรับไปทำงานญี่ปุ่น

3. Japanese Caregiver 8 เดือนสำหรับผู้จบ NA / PN / RN /สาธารณสุข/กายภาพบำบัด/วิทยาศาสตร์สุชภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิ ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี/กศน.ม.6/กศน.ปวช. (ทุกสาขา)

2. ชาย/หญิง

หลักสูตร Thai Caregiver 1 ปี รับอายุ17-35 ปี

หลักสูตร Japanese Caregiver 1 ปี รับอายุ18-30 ปี

3. ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อ

4. สุขภาพจิตปกติ

5. สัญชาติไทย

6. สูง 150 ซม.ขึ้นไป

7. นน.40 กก.ขึ้นไป

สอบถาม(เพิ่มเติม)

Line ID : @benjarakschool

Phone : 080 494 4241

Phone : 081 735 7141

Phone : 086 320 1826

Phone : 089 788 9023