ข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร

Thai Caregiver ทำงานในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน ในประเทศไทย

เปิดโอกาสการการเริ่มต้นชีวิตใหม่!! การมีอนาคตใหม่…เรียนไม่นานแค่ 1 ปี ตรงสายงานความต้องการของตลาดงาน มีงานรองรับในประเทศไทย...Work in Hospitals ตอบโจทย์วัยรุ่นไทยยุคสมัยใหม่...สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ !!! เพราะอนาคต คือจุดเปลี่ยนของชีวิต ร่วมมาเป็นก้าวแรกกับสถาบัน Benjarak ของเรา สนใจอยากเปลี่ยนจากงานเดิมๆของตัวเอง...

อ่านต่อ

Japanese Caregiver ทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น 5 ปี

เปิดโอกาสการการเริ่มต้นชีวิตใหม่!! การมีอนาคตใหม่…เรียนไม่นานแค่ 1 ปี ตรงสายงานความต้องการของตลาดงาน มีงานรองรับในประเทศไทย...Work in Hospitals ตอบโจทย์วัยรุ่นไทยยุคสมัยใหม่...สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ !!! เพราะอนาคต คือจุดเปลี่ยนของชีวิต ร่วมมาเป็นก้าวแรกกับสถาบัน Benjarak ของเรา สนใจอยากเปลี่ยนจากงานเดิมๆของตัวเอง...

อ่านต่อ