FanPageสมัครเรียน


สมัครออนไลน์


ติดต่อสอบถาม


ติดต่อทางไลน์

สมัครเรียนออนไลน์


  ข้อมูลทั่วไป
หมายเลขบัตรประชาชน :: *
คำนำหน้าชื่อ :: *
ชื่อ-นามสกุล :: *
เพศ ::
วันเกิด :: *
บ้านเลขที่ ::
หมู่ ::
ตำบล ::
อำเภอ ::
จังหวัด :: *
รหัสไปรษณีย์ ::
เบอร์โทรศัพท์ :: *
อีเมล ::
รูปถ่าย ::

  ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา ::
สาขา/วิชาเอก ::
สถาบันที่จบ ::
วันที่จบการศึกษา ::

“สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย เลขที่ 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด กม.29 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 02-338-1324-6 , 087-655-5459 , 080494-5241 โทรสาร : 02-708-7595

เมนูหลัก : หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การสมัครเรียน | การจัดหางาน | สวัสดิการ | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อเรา