สวัสดิการ

ข้อมูลสวัสดิการ

หลักสูตร Thai Caregiver

สวัสดิการ

ลำดับ รายละเอียด
1 ชุดเครื่องแบบวิชาชีพ 3 ชุด
2 ชุดเครื่องแบบกิจกรรม 2 ชุด
3 หอพักฟรีค่าเช่าตลอดหลักสูตร
4 ประกันสุขภาพ เจ็บป่วย รักษาฟรีในวงเงิน 10,000 บาท/คน/ปี
5 รองเท้าหนัง 1 คู่
6 ค่าเดินทาง/รถรับส่ง เข้ารายงานตัว
7 จัดหางานที่ฝึกงาน
8 จัดหางานให้ทำหลังจบหลักสูตร
9 มีบริการโรงอาหาร รปภ. ทีวี อินเตอร์เน็ตฟรี ในโรงเรียน
10 เอกสารตำราเรียนฟรี

หลักสูตร Japanese Caregiver

สวัสดิการ

ลำดับ รายละเอียด
1 ชุดเครื่องแบบวิชาชีพ 3 ชุด
2 ชุดเครื่องแบบกิจกรรม 2 ชุด
3 หอพักฟรีค่าเช่าตลอดหลักสูตร
4 ประกันสุขภาพ เจ็บป่วย รักษาฟรีในวงเงิน 10,000 บาท/คน/ปี
5 รองเท้าหนัง 1 คู่
6 ค่าเดินทาง/รถรับส่ง เข้ารายงานตัว
7 จัดหางานที่ฝึกงาน
8 จัดหางานให้ทำหลังจบหลักสูตร
9 มีบริการโรงอาหาร รปภ. ทีวี อินเตอร์เน็ตฟรี ในโรงเรียน
10 เอกสารตำราเรียนฟรี
11 กระเป๋าหนังสือ
12 ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนไปทำงานจริง